A Fókuszolás-orientált képzés előkészítő szakaszát a 150 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport jelenti, mely során a FOT önismereti megtapasztalása mellett a módszertan legfontosabb alapjaival is megismerkedhetnek a résztvevők. Az önismeret 150 óra zárt csoportban történik, mely semmilyen más módszerben szerzett önismerettel nem váltható ki.

Azok számára, akik már elvégeztek egy 60 órás, fókusztréner által vezetett önismereti csoportot, egy önismereti csoportvezető fókusztréner által vezetett 90 órás önismereti csoport elvégzésével lehetőség nyílik, hogy a fókusztréner képzéshez szükséges 150 órát 60+90 megosztásban teljesítsék.

A fókuszolás-orientált önismeret az Alapképzésen való részvételnek legfontosabb, módszer specifikus előfeltétele.

Részvételi feltételek

  • alkalmassági interjún való részvétel és alkalmasság
  • a képzés kereteinek megismerése és elfogadása
  • végzettséghez nem kötött

Követelmény

  • aktív részvétel a képzésnek keretet adó 150 órás zárt csoportos folyamatban, ami indokolt esetben 60+90 órás bontásban is teljesíthető
  • 10 %-ot nem meghaladó hiányzás

Megszerezhető cím és kompetencia

Az önismereti hangsúlyú csoportmunka során, egyéni és csoport fókuszolás folyamatokon keresztül a résztvevők sajátélményű tapasztalatot szereznek az átélt érzet központú belső folyamatokról. Emellett a csoporttagok megismerkednek a fókuszolás elméleti és gyakorlati alapjaival, így például az élményközpontú megközelítés emberképével és terápiás modelljével, saját testi élményeikhez való kapcsolódással, a kísérés alapjaival és olyan önismereti alaptémákkal, mint a belső gyermek, a belső kritikus, illetve az álmok kibontása a fókuszolás segítségével.

Az önismereti csoport elvégzésével a résztvevők egyedül vagy fókusz-párral fókuszolhatnak. Fókusz partner az lehet, aki már elvégzett egy min. 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoportot.  Bővebben a fókusz-partnerségről