A Fókuszolás-orientált képzési folyamat két fő részre tagolódik, Alapképzésre, majd az erre épülő Haladóképzésre.  A FOT alapképzését az úgynevezett Fókusztréner képzés adja, melyre a fókuszolás-orientált önismereti csoport elvégzése után lehet jelentkezni.

A Fókusztréner képzés fő célja az Önismereti szakasz során megismert, FOT alapját jelentő fókuszolás készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás gyakorlatának elsajátítása szuperviziós keretben. A képzés végén a jelöltek záróvizsgát tesznek. A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására egyéni és csoportos helyzetben.

 • Fókusztréner képzés  (120 óra + vizsga alkalom)

Részvételi feltételek

 • 150 óra fókuszolás-orientált önismereti csoportban teljesített módszerspecifikus sajátélmény
 • alkalmasság, az önismereticsoport vezetőjének ajánlása
 • fókusztréner praxis indításának szándéka
 • legalább BA szintű végzettség

Követelmény

 • aktív részvétel a 120 órás zárt csoportban történő trénerképzésen
 • a feltüntetett óraszámok a képzés tanórai (képzési) óraszámait jelentik, amelyek kiegészülnek tanórán kívül teljesítendő gyakorlatokkal
 • Fókuszolás tanítása egyéni folyamatban, minimum két személynek. Az egyéni tréning hossza optimális esetben 10 alkalom (indokolt esetben min. 5 alkalom). Az egyéni folyamatok a trénerképzés vezetőjének szupervíziója mellett zajlik, és a követelmény részét képezi az alkalmak jegyzőkönyvezése és tréneri csoportban való feldolgozása.
 • 20 órás bevezető, módszerbemutató csoport (korábbi nevén: Fókuszolás I. tanfolyam) megtartása egy csoport (minimum 4 fő) részére. A módszerbemutató tervének majd a lebonyolított folyamat jegyzőkönyvének, élményeinek prezentálása és szupervíziós feldolgozása.
 • önreflektív esszék készítése a képzési alkalmakról (min. 5)
 • fókuszolás gyakorlás párban: a képzés alkalmai közt valamelyik csoporttárssal kölcsönös kísérés. A páros gyakorlásról önreflektív esszék készítése (min. 5)
 • fókuszolás koordinátor által vezetett elméleti és gyakorlati fókusztréner záróvizsga letétele (a 120 órán felüli külön alkalmon)
 • 10 %-ot nem meghaladó hiányzás
 • a fókusztréner címet igazoló tanúsítvány feltétele a SzPTE regisztráció és a képzés teljes idején a tagsági díj befizetése.

Megszerezhető cím és kompetenciák

 • Fókusztréner cím
 • A fókusztréner jogosult:
  • fókuszolás egyéni és csoportos keretek között történő tanítására
  • egyéni önismereti folyamatok kísérésére
  • legfeljebb 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására
  • 90 vagy 150 órás fókuszolás-orientált önismereti csoportban asszisztálhat egy önismereti csoportvezető fókusztréner vagy kiképző fókusztréner mellett