A fókuszolás és fókuszolás-orientált terápia (továbbiakban: FOT) Eugene T. Gendline által kidolgozott, filozófiai és humanisztikus pszichológiai gyökerekkel rendelkező szemléletmód, önismereti eszköz és pszichoterápiás irányzat. Szemléletmódja és eszköztára alapján a személyközpontú és a szomato-pszichoterápiás módszerek közé tartozik.  

A Fókuszolás-orientált képzés a New York-i The International Focusing Institute (továbbiakban: TIFI; https://focusing.org/), a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület (továbbiakban: SzPTE; https://habp.hu/) akkreditációjával zajlik, és ezen szervezetek valamint a Pszichoterápiás Tanács Szövetség (https://pszichoterapiastanacs.hu/) szakmai és etikai irányelveit követi és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. A Fókuszolás-orientált képzés a Magyar Fókuszolás-orientált Terápiás és Fókuszolás Intézet (HIFFOP) felügyelete alatt zajlik és jelenlegi vezetője dr. Kántor Árpád, TIFI koordinátor és kiképző fókuszolás-orientált terapeuta.

A képzési folyamat két fő részre tagolódik, Alapképzésre és Haladóképzésre. A képzés előkészítő szakaszát a 150 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport jelenti, mely során a FOT önismereti megtapasztalása mellett a módszertan legfontosabb alapjaival is megismerkedhetnek a résztvevők. Az Önismereti szakasz a legszorosabb értelemben nem tartozik a képzési folyamathoz, ezzel együtt 0. pontként mégis szerepeltetjük, mert a teljes képzési folyamat logikai ívének megértéséhez elengedhetetlenül fontos. A FOT alapképzését az úgynevezett Fókusztréner képzés adja, melyre a fókuszolás-orientált önismereti csoport elvégzése után lehet jelentkezni. A Fókusztréner képzés fő célja az Önismereti szakasz során megismert, FOT alapját jelentő fókuszolás készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás mikéntjének tanítása. A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására egyéni és csoportos helyzetben.

A fókusztrénerek az Alapképzés elvégzése után a Haladóképzésként érdeklődésük és szakmai kompetenciájuk mentén három fő képződési irány közül választhatnak. Ezek közül az első a Terapeuta képzés, melynek keretében azok képződhetnek, akik egyéni terápiás vagy tanácsadó keretben szeretnének kliensekkel dolgozni. A második képződési irányt a Tréner továbbképzés jelenti, melyen belül a fókusztrénerek tovább mélyíthetik a fókuszolás oktatásával kapcsolatos tudásukat és kompetenciájukat. A harmadik képződési irány pedig a Szakterületi felhasználó képzés, ami azoknak a kollégáknak szól, akik valamilyen speciális területen dolgozva keresnek támpontokat arra, hogy szakterületükön belül hogyan használhatják a fókuszolás szemléletmódját és eszköztárát munkájuk gazdagítására és hatékonyabbá tételére. 

A képzés részletes leírását az alábbi pdf dokumentum tartalmazza:

LETÖLTÉS